2014 Jaarvergadering

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Feestelijke jaarvergadering 2014.

 

Op 7 maart hielden de Baddezangers hun feestelijke jaarvergadering.
De zaal van Het cultureel centrum de Badde was door vrijwilligers weer gezellig aangekleed.
 
Onze voorzitter Roelie v/d Laan opende de vergadering en heette ons allen welkom .
Hierna las onze secretaris Egbert de notulen van het vorige jaar en het jaarverslag voor.
Penningmeester Trientje Strijker gaf uitleg over onze financiën . 
Waarna de kascommissie bevestigde dat men een nette en korrekte kas had aangetroffen.
 
 
 
 
 
 
 
Trientje stopt na 10 jaar met het penningmeesterschap.
Dit lieten we niet onopgemerkt voorbij gaan. UIt handen van Egbert kreeg ze een prachtige pen als aandenken en een mooi boeket bloemen. 
 
 
Gelukkig hebben we een waardige opvolger gevonden in Alie Wessels.
 
 
 
 Voor Trientje

 Trientje jij bent 10 jaar penningmeesteres
En je was financieel altijd heel goed bij de les
De kas heb jij altijd goed gespekt
Daarvoor krijg je van ons nu veel respect
Nu ga je er mee stoppen
Dat kunnen wij haast niet verkroppen
Alle centjes werden door jou altijd goed geteld
Daarom stond iedereen van jou versteld
Alles klopte al die jaren
Je was zuinig, voor De Badde Zangers kon  jij zo veel geld opsparen
Omdat jij goed zorgde voor de poen
Kon de vereniging vaak leuke dingen doen
Gelukkig blijf je nog wel in het dagelijks bestuur actief
En dat vinden we heel erg positief
Nu neemt Allie Wessels over jouw taak
Lekker ontspannend zingen is nu jouw vermaak.
Trientje heel erg bedankt voor wat je allemaal hebt gedaan
Doe het nu maar even rustig aan.

Leden en Bestuur van De Badde Zangers

Gedicht Anneke Boekholt

Na het officiële  gedeelte was er tijd om tegenieten van een heerlijk warm/koud buffet.