Buinerveen

 

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Een stukje geschiedenis van Volkszang Buinerveen

Onze Volkszang is op 2 december 1946 opgericht door Meester Molema.
Ze hadden al 61 leden geworven.
Meester Walrecht is toen als zangleider aangetreden’.
In het bestuur namen zitting, de heer Groefsema, Juf Huizing, juf Jansen, mevrouw Scheltens en de heer van de Scheer.
Deze bestuursleden zijn allemaal al overleden.
Zes keer werd er een onderwijzer/es als zangleiding aangesteld
Al die namen staan niet vermeld.
Bij het twintig jaar bestaan werd er een Revue opgevoerd
En naar horen zeggen was iedereen toen erg geroerd
In 1957 kreeg de heer Sijpkens de leiding hij was geen meester, hij was kruidenier.
En had in het begeleiden veel plezier.
En zo ging Volkszang jaren ongestoord weer voort.
De begeleider had altijd het laatste woord
In 1991 ging de heer Sijpkens wegens ziekte van ons heen.
En zaten wij met een probleem.
We konden samen gaan met Bunermond.
Maar dat leek ons niet zo gezond.
We bleven liever in onze eigen streek
Maar dat duurde langer dan een week
Een paar maanden waren al verstreken
Toen hadden we het wel bekeken.
We moesten toch Geesje Hagenauw eens benaderen.
Om een keertje met ons te vergaderen
Tot onze spijt, moest ze nog even bedenktijd.
Maar in september, hoefden we het niet meer te vragen.
Zij kwam spontaan opdagen.
En je snapt niet hoe het kan, maar je raad alras.
Ook zij stond jaren voor de klas.
Zonder muzikale begeleiding werd zij onze dirigent
En werd menigmaal door ons verwend.
En zo hebben we op 11 mei 1996 ons 50 jarig bestaan gevierd.
Velen waren erbij en Geesje werd met veel bloemen versierd
Wij vierden in 2001 ons 55 jarig bestaan, we hebben geen feest.
Maar zijn lekker met de leden uit eten geweest.
1n oktober 2004 hebben zich twee muzikanten aangemeld
Zij spelen vrijwillig, en vragen geen geld.
Roelie Potze en Anneke Boekholt zijn hun namen,die met hun accordeon de Volkszang begeleiden
Met dirigent Geesje aan hun zijde.
17 nov: 60 - jarig bestaan volkszangers uit de regio uitgenodigd ( gast is het Veenkaor)
Ja dat is echt waor.
De zaal was bomvol, het was super gezellig en iedereen zette zijn beste beentje voor.
En wij zongen het hoogste lied met ons koor.
Vier juni 2009 neemt Geesje afscheid.
Wat ons erg spijt.
Even leek het dat in Buinerveen, de Volkszang niet meer zou bestaan.
Een paar mensen lieten dat niet zo maar gaan.
Zij hebben de schouders er ondergezet.
En hebben nog steeds heel veel pret.
6 mannen van het Veenkaor kwamen ons versterken
Dus zo kunnen we weer verder werken.
Dec. 2011: 65 - jarig bestaan.
En we gaan er tegen aan.
Volkszangers uit de regio uitgenodigd, volle zaal, veel Volksliederen gezongen muzikale begeleiding Roelie en Anneke, de burgermeester zat ook in de zaal
Dat vonden wij tof, allemaal
Dec 2016 hopen wij ons 70-jarig jubileum te vieren moeten nog overleggen wat we gaan doen.
Want dat kost natuurlijk wel weer poen.
Wij hopen dat wij nog heel lang door kunnen gaan.
Met ons bestaan.

Voorzitter A
nneke Boekholt

 Kom eens gezellig mee zingen in het "Dorpshuis Buinerveen" Elke eerste donderdagavond v/d maand 19.30 - 21.30 uur