2016 ALV Deurze

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

         Algemene Ledenvergadering 9 april 2016.

 

43 Volkszangers van 15 afdelingen kwamen naar Deurze om daar de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Na de opening door de voorzitter – die ons allemaal hartelijk welkom heet – en één minuut stilte voor de leden die ons dit jaar zijn ontvallen begonnen we aan de vergadering.

Net als voorgaande jaren zongen we met elkaar eerst het lied van de Volkszang.

Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 4 april 2015.

Hier waren geen op/aanmerkingen op – dus werden ze goedgekeurd en getekend door de voorzitter.

Mededelingen:

Wegens familie omstandigheden kon ons Erelid mevr. Hagenauw niet aanwezig zijn bij deze vergadering.
Ze wenste ons een hele goede vergadering.

Afd. Amersfoort en afd. Zoetermeer hadden zich afgemeld voor de vergadering.

Financiën: Jaarverslag en begroting.

Geen vragen – op/aanmerkingen hierover. Applaus voor de penningmeester.

Verslag kascommissie:

De kascommissie bestaande uit een afgevaardigde van afd. Gasselternijveenschemond en afd. Odoorn hadden de boeken gecontroleerd en in goede orde bevonden.
De kascommissie vroeg dan ook om de penningmeester decharge te verlenen.
Wederom applaus uit de zaal.

Aanwijzing nieuwe kascommissie:

Voor 2017 zijn afd. Gasselternijveenschemond en afd. Kostvlies aan de beurt om de boeken te controleren in aanwezigheid van de penningmeester bij mevr. Deuring thuis. Reserve is afd. Gasselternijveen.


Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar waren dhr. Pepping en mevr. de Vries.

Er waren geen namen van tegenkandidaten binnen gekomen bij het secretariaat. Dus werden ze herkozen met een luid applaus uit de zaal.

We waren toe aan de pauze – maar gezien het vlotte verloop van de vergadering stelde

mevr. de Jonge van afd. Odoorn voor om door te gaan met de vergadering.

Koninklijke Onderscheiding:

Dit jaar werd er weer eens een Koninklijk lintje uitgereikt aan één van onze leden.

Mevr. Sunderman van afd. Peize was de gelukkige. Gefeliciteerd!

Heel jammer dat ze niet aanwezig was.

Maar wat wij niet wisten en ons ter vergadering ter ore kwam – ook dhr. v.d. Veen van afd. Leeuwarden had een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Gefeliciteerd!


Dus de bloemen maar doorgegeven aan dhr. v.d. Veen.

Voor mevr. Sunderman is er een nieuw boeket besteld en deze wordt bij haar thuis bezorgd.

Het jaarverslag werd door de secretaris gelezen en werd getekend door de voorzitter. Komende week wordt het verstuurd naar de afdelingen.

Rondje door de zaal:

Ook dit jaar ging Egbert de zaal rond om het wel en wee van de afdelingen te horen.

PAUZE!

Website:

Egbert presenteerde onze nieuwe website via de beamer aan de aanwezige leden. Het ziet er GEWELDIG! uit.

Na de vergadering en de presentatie van de nieuwe website pakte de secretaris de microfoon

en vroeg Egbert om even naar voren te komen.

Verwonderd en helemaal overdonderd keek  hij haar aan. Egbert: ontelbare uren heb jij gestoken in de vernieuwde website. Alles pro deo! Je zegt altijd het is mijn hobby. Hobby of niet – wij vonden dat hier wel een kleine beloning tegenover mocht staan. Namens ons allemaal bied ik jou een lekkere fles wijn en cadeaubonnen aan. Geniet ervan - je hebt het verdiend!


En dan was het tijd om te zingen:

Zoals altijd werden er weer leuke/gezellige liedjes gezongen o.l.v. 5 enthousiaste zangleiders.

En zo kwam aan deze gezellige vergadering weer een einde. Alvorens de vergadering werd gesloten bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng – de komst naar Deurze – en wenste ons allemaal -
WEL THUIS en tot volgend jaar.
En een dikke knuffel van Dien voor onze voorzitter

 

 

 

 

Trientje Deuring.