Afdelingen

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

1972!

Een jaar, waarin de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang een andere koers MOET gaan varen!

Het toenmalige hoofdbestuur,  dat ver van de leden afstond, moest aftreden: want de volkszangafdelingen wilden niet meedoen aan het fusieplan SAMENGAAN met de volksdansbond.
Twee leden van het zittende bestuur gaven te kennen  die fusie niet te zien zitten.
Het ministerie van  O.K en W trok toen de subsidie in en zadelde het nieuwe bestuur op met een torenhoge schuld en verlangde het geld terug.
Maar de kas was bijna leeg! In de voorbije jaren keek men  bij de uitgaven niet op een gulden meer of minder.
Met veel praten op het ministerie door de nieuwe voorzitter en veel  telefoontjes werd ons ten langen leste de schuld kwijt gescholden.
Gelukkig  NU konden we  verder! Zorgen dat onze Volkszang weer ging groeien.
In het verleden werden er in het land festivals georganiseerd door de toenmalige directeur, Marie-Ceciel Moerdijk . Leuk om een keer bij te wonen ( in Veendam bijv. )maar veel leden , laat staan afdelingen kwamen er niet!
Bij alle mogelijke besluiten werd er nu eerst gekeken:  kan het wel?? 
De samenwerking in het “nieuwe hoofdbestuur” verliep goed .
Met de heer Lintel (Den Haag) als voorzitter 20 jaar aan het roer, kwam Volkszang tot rust.
De ledenvergaderingen eindigden (en nu nog) op zijn verzoek met het zingen van enkele liederen.
In de beginjaren als secretaris ging elke dinsdagvond in huize Hagenauw om 10 uur de telefoon: de voorzitter aan de lijn.
Was er geen nieuws, dan duurde het gesprek kort, maar een half uur was ook heel gewoon!
Wat waren we blij met de viering van het 80-jarig bestaan in Arnhem.
We konden ons gezicht weer naar buiten laten zien!
Zangbundels werden samengesteld – nu al 4  stuks !
Muziekboeken laten drukken en voor de begeleiding in bruikleen gegeven.
Helaas moet ik constateren, dat het ledental achteruit holt.
Vergrijzing, zoals bij veel verenigingen.
Jammer,  want bij de megafestijnen zie toch ook jongeren staan zingen .
Gelukkig, zo las ik in de krant, zal er meer aandacht gegeven worden op de pabo aan het zang- en muziekonderwijs.
Wie weet.

Dit jaar (2021) is het 115 jaar VOLKSZANG . Dat had niemand van ons in 1972 durven dromen!!

Geesje Hagenauw