2019 huldiging mevr R de Vries

 

Volkszang Kostvlies huldigt trouw lid.

Tijdens de zangavond van 10 oktober werd mevr. Rie de Vries in het zonnetje gezet vanwege haar 12 ½ jarig jubileum. 
Hiervoor waren ook twee leden van het hoofdbestuur  aanwezig/uitgenodigd.
Niets vermoedend werd de jubilaris door dhr. Pepping van haar plaats gehaald.
Na een korte toespraak van dhr. Pepping kreeg ze door mevr. Deuring een fraaie oorkonde
aangeboden.

(Heel mooi – hier is nog wel een plaatsje voor.)

 

Van de afdeling werden haar bloemen aangeboden door mevr. Hilbrands.

Na de huldiging werd er nog gezellig gezongen.
Al met al weer een gezellige avond.