2015 Afdeling Leeuwarden huldigt leden

toplogo leeuwarden

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Afdeling Leeuwarden bijt de spits af voor 2014.

 6 jubilarissen in het zonnetje gezet.

Tijdens een super gezellige feestelijke zangavond met koffie en gebak werden er door dhr.Bathoorn en mevr.Deuring van het Hoofdbestuur 5 trouwe leden van de Volkszang gehuldigd. 

Dhr. en mevr. de Jong en mevr.Katje kregen door dhr.Bathoorn  een oorkonde uitgereikt omdat ze al 12 1/5 jaar lid zijn van de afdeling.

Mevr.Bottinga en mevr.Gonggrijp kregen uit handen van dhr.Bathoorn een pen met inscriptie uitgereikt omdat ze al 25 jaar lid zijn van de afdeling. Alle 5 jubilarissen waren zeer verrast

Het langst zittende lid ( 30 jaar ) van de afdeling mevr.Bergsma kreeg namens de afdeling een mooie zilveren speld opgespeld door dhr. v.d.Veen.

dhr. en mevr. de Jong  krijgen hun oorkonde uitgereikt.

 

 Van de afdeling kregen alle jubilarissen een mooi bloemstukje aangeboden.

Na de huldiging werd er door mevr.Bergsma nog een gedicht voorgelezen,
 en heel spontaan daarna begonnen de beide heren van de afdeling nog Friese liedjes te zingen wat goed in de smaak viel.

 Afdeling Leeuwarden kan terug zien op een zeer geslaagde avond.