2014 ALV Deurze Afschied dhr Bathoorn

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Algemene Ledenvergadering 5 april 2014.

Op 5 april 2014 werd de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang weer gehouden.
58 afgevaardigden van verschillende afdelingen kwamen naar Deurze om de vergadering bij te wonen.

Eerst even gezellig bijkletsen en dan opent om 14.00 uur de voorzitter de vergadering en vraagt om 1 minuut stilte voor de leden die ons dit jaar zijn ontvallen.
In een rap tempo gingen we door de agenda, ook al werd er een enkele vraag gesteld door een afgevaardigde, het werd netjes beantwoord en naar tevredenheid door een van de hoofdbestuursleden

********************

En zo kwamen we bij punt 8 van de agenda Bestuursverkiezing:

Mevr.Anneke Boekholt was herkiesbaar en werd dan ook met luid applaus weer herkozen. 
Helaas was ze door ziekte van haar man niet aanwezig.

 

Dhr.Gerrit Bathoorn was niet herkiesbaar.
Na 10 jaar in het hoofdbestuur te hebben gezeten waarvan 8 jaar als penningmeester vond hij het wel welletjes.

In/voor de plaats van Gerrit was dhr.Dick van Batenburg voorgedragen. 
Met een luid applaus van de afgevaardigden werd Dick dan ook benoemd tot penningmeester van onze vereniging.

Ja….. en dan het afscheid van Gerrit: wat is een afscheid zonder cadeau’s? 
En cadeau’s waren er.


                        Lovende woorden in de vorm van een gedicht: geschreven door Anneke.

 

                                       Pennen op een zangsleutel en een gedicht: wederom gemaakt door Anneke. 
                                                         Ook al wilde hij geen pen – pennen zou hij krijgen!

                                        Cadeau bonnen en een kistje wijn. En van de afdelingen een kaart met geschreven tekst.

Gerrit nogmaals BEDANKT! Voor alles wat je voor onze VOLKSZANG hebt gedaan.

********************

Even een kleine pauze:

                                                   en dan…..zingen met elkaar o.l.v. Aaltje-Albert-Annie-Joke-Jopie en Jan.

 Zingen is een lust voor 't leven

En dan zo tegen de klok van 17.00 uur bedankt onze voorzitter de aanwezigen voor hun komst naar Deurze en sluit hij de vergadering.