2014 23 jan Kostvlies huldigd drie trouwe leden

toplogo kostvlies

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Kostvlies huldigd drie trouwe leden.

  Op de Jaarvergadering van afdeling Kostvlies werden drie trouwe leden in het zonnetje gezet.

Mevr  T Deuring Klaassens (Trientje) was vijfentwintig jaar bestuurslid van de afdeling, en is bovendien een voortreffelijke secretaris van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang.

Door mevr Boekhold van het hoofdbestuur werd er een gedicht voorgedragen waar het wel en wee van de jubilaris werd uitgelegd.

 Uit handen van dhr Pepping ontving ze een oorkonde voor het vele werk dat ze deed en nog steeds doet.

Maaaaar er is nog meer. 
Hoera voor Mattie Kolthof, veertig  jaar is ze actief lid van de Vereniging. 
Nog steeds zingt ze met veel plezier uit volle borst de tweede stem, 
en als Aaltje de zangleidster een keer verstek laat gaan neemt zij het over en een ieder luistert naar haar