2014 den Haag

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Toogdag 2014 Den Haag

Hoera

6 September 2014 100 jaar Volkszang.

Dit jaar bestaat de afdeling ’s-Gravenhage honderd jaar en dit wilden ze graag met alle afdelingen van de 
Volkszang vieren door de Toogdag te organiseren.
Net als de vorige keren vierden wij dit in De Leuningjes in Poeldijk .
Dat betekende voor de noordelijke afdelingen vroeg opstaan .Om zes uur ’s morgens vertrokken de eerste feestvierders al, om via een korte  tussenstop in Nunspeet rond de klok van elven te arriveren in Poeldijk waar afdeling ’s-Gravenhage ons hartelijk welkom heette. 

De voorzitter van afdeling ’s-Gravenhage opende  de toogdag en heette een ieder welkom.
Een speciaal welkom was er voor ons erelid mevr Hagenouw.
Door dhr Pepping en mevr Deuring van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang werd een enveloppe met inhoud uitgereikt ter ere van het honderdjarig bestaan. 
Waarna dhr Pepping de zaal kort toesprak en ons tenslotte een prettige zangdag toewenste.

Bij binnenkomst kreeg een ieder een tas met inhoud die  bestond uit een prachtig boekwerk waar alle liedjes in stonden die we deze dag gingen zingen, twee muntjes voor een consumptie en een stel kleppers.
Wat moesten we daar nu wel mee. ( de kleppers waren door dhr Rombouts van de afdeling ’s-Gravenhage zelf gemaakt) Als na de middagpauze het lied van de ijscoman wordt ingezet  klinkt achter uit de zaal een luid geklingel . 
Twee ijskarren rijden binnen en we worden getracteerd op een ijsje dat een ieder zich best laat smaken.
Ook werd al snel duidelijk waar de kleppers voor dienden als het lied van de klepperman voorbij komt. 
In de wijde omgeving van Poeldijk was het geklepper te horen.

We hebben de dag veel gezongen . Veel bekende maar ook onbekende liedjes kwamen voorbij.
Hierbij werden we bijgestaan door de deskundige leiding van dirigente José La Haye en pianiste Marina Navrozova Snel ,heel snel ging de dag voorbij en als de voorzitter ons wel thuis wenst krijgt ze samen met haar medewerkers een warm applaus. 

Geen foto's ontvangen