2013 AlV Deurze

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Deurze 6 April 2013       

Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang.

Uit het hele land kwamen afgevaardigden van onze Volkszang verenigingen naar de jaarvergadering in het Drenthse Deurze om onderling bij te praten  en het laatste nieuws te horen.
Twee bestuursleden van het hoofdbestuur,  dhr Pepping en mevr de Vries waren aftredend maar gelukkig wel herkiesbaar.
Met de belofte dat ze weer flink hun best zouden doen de komende jaren werden ze met algemene stemmen en een applaus weer aangenomen.

Vragen konden worden gesteld aan het Hoofdbestuur en werden zo mogelijk meteen beantwoord of op een later tijdstip uitgezocht.

En natuurlijk werd er na het officiële gedeelte van onze vergadering weer vrolijk en luid gezongen onder deskundige leiding van de aanwezige koorleiders.

Al met al weer een zonnige, maar vooral een prettige dag.