2012 ALV Deurze

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Algemene ledenvergadering 2012

     Deurze, 7 april 2012.

Ook dit jaar weer komen de afgevaardigden van onze vereniging uit den lande naar het Drentse Deurze.
Natuurlijk om bij te praten en  nieuws te horen en te delen. 
Iedere aanwezige afdeling vertelde wat er bij hun afdeling was gebeurd het afgelopen jaar.
Vragen konden worden gesteld aan het Hoofdbestuur en werden zo mogelijk meteen beantwoord of op een later tijdstip uitgezocht.

Onze secretaris mevr. Deuring was aftredend maar gelukkig herkiesbaar en werd dan ook met een daverend applaus verwelkomt voor een nieuwe periode.


                        En er werd natuurlijk gezongen .Al met al was het weer reuze gezellig ,zoals  u kunt zien op de fotoreportage.