2011 ALV Deurze afscheid mevr Kip

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Algemene Ledenvergadering 9 April te Deurze

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom

                               Onder  begeleiding op de accordeon door mevr.Boekholt en mevr Potze word er gezongen dat het een lieve lust is

Aftredend en niet herkiesbaar is Mevr Kip


Voorgedragen als nieuw Hoofdbestuurlid is mevr Boekhold van de afdeling Buinerveen
Ze word met algemene stemmen verkozen door alle aanwezige afdelingen

                                                                     Natuurlijk word onze aftredende Johana in het zonnetje gezet

De voorzitter spreekt lovende woorden,
als dank voor het vele werk wat ze heeft gedaan voor de Volkszang krijgt ze een zilveren speld met inscriptie aan geboden

Door de secretaris krijgt ze een zilveren zangsleutel opgespeld
Door de Penningmeester een enveloppe met kadobonnenaangeboden
En van mevr de Vries een fraai boeket

******************

De voorzitter deelt mee dat mevr Hilbrands 45 jaar lid en ook 45 jaar penningmeester is geweest bij afdeling Kostvlies. 
Ook is zij al 35 jaar dirigente van de afdeling.
Ook door onze voorzitter werd haar een fraai boeket aan geboden
Voor dit bijzondere feit werd zij tijdens de viering van het 45 jarig bestaan van de afdeling geridderd door Burgemeester Eric van Oosterhout van de gem Aa en Hunze.

Drie keer speldjesrecht ? 
Allen Koningklijke onderscheiding 

Mevr Hilbrands, dhr Bathoorn en natuurlijk ons Erelid Geesje

Ook word de vakantiedroom van onze penningmeester voorgelezen
En wel door mevr Deuring, mevr Boekholt en mevr de Vries
Alle afdelingen en het hoofdbestuur waren hierin verwerkt

Een geweldige droom Gerrit

We zingen tot slot nog een paar liedjes onderleiding van mevr Kip,
en dan sluit onze voorzitter de vergadering