2011 65 jaar Volkszang

 

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Jubileum 65 jaar bestaan Volkszang Buinerveen.

Op 2 december 2011 is het 65 jaar geleden dat Volkszang Buinerveen is opgericht, dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom hebben wij een aantal koren uit de regio uitgenodigd, er mochten helaas maar 15 leden komen van de verenigingen die waren uitgenodigd, omdat er ruimtegebrek is in de zaal, het liefst hadden we alle koren willen uitnodigen maar door ruimtegebrek was dit niet mogelijk.

Ondanks dat was het een zeer geslaagde avond, we hebben veel gezongen, zelfs de burgervader zong uit volle borst mee. 
Ook hadden we een gastoptreden van het mannenkoor Veenkaor uit Buinerveen wat goed in de smaak viel.
In het tweede gedeelte pakte Geesje Hagenauw zo het dirigeren weer op waar we heel blij mee waren.

Al met al kunnen we terugkijken op een mooi jubileumfeest.
Tevens willen we iedereen die hier zijn bijdrage aan geleverd heeft hartelijk bedanken.