2007 ALV Deurze

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

Deurze april 2007

De algemene vergadering werd opnieuw goed bezocht en de sfeer was voortreffelijk!
De afhandeling van de jaarlijks terugkomende veranwoording door het bestuur over financiële en andere zaken, verliep lekker vlot.

Ook dit jaar moesten wij met spijt constateren dat de vereniging niet alleen in financiële middelen maar ook in ledental was teruggelopen. Gelukkig waren er ook positieve berichten.
Op de jubileumtoogdag, die in 2006 door het hoofdbestuur was georganiseerd, werd met genoegen teruggekeken en uit de verschillende afdelingen kwamen beste verhalen en goede tips.

Onze volksliedjes werden natuurlijk niet vergeten. Uit volle borst zongen de afgevaardigden uit alle bundels een gevarieerd programma, ditmaal onder de leiding van Johanna Kip.
Een geslaagde middag, waarvoor sommigen ver hadden moeten reizen!
Graag tot volgend jaar!