2004 In de krant

toplogo groningen

                                                           In 2019 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 113 jaar

Volkszang Groningen zoekt vers bloed.

Volkszang Groningen oefent in de Lutherse kerk in Groningen. Het bijna 100-jarige (landelijk) koor wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Nieuwe leden zijn broodnodig.

Volkszang zingt al 98 jaar. Elke maand, behalve in de zomervakantie, oefent in Groningen het koor in de Lutherse kerk aan de Haddingestraat. Nog wel. Want het zanggezelschap heeft dringend behoefte aan vers bloed.
Het eeuwfeest halen de volkszangers wel, maar het ledental loopt schrikbarend terug. Terwijl het zo'n vrolijke boel is bij het koor. De zangers stralen terwijl Nederlandse liederen door de kerk schallen: van smartlappen tot christelijk gezang. Op het repertoire staan ook het Grunnens Laid en Friese liederen.

Volkszang Groningen treedt zo nu en dan op in een bejaardenhuis. Onder begeleiding van pianist Cas Straatman en twee dirigenten, Siets Wybenga en Mieke Oosterhof. 
"We doen het voornamelijk voor ons plezier", zegt vice-voorzitter Jopie Kip.
"We hebben nu 88 leden", treurt Kip. "Maar dat aantal neemt af. De vergrijzing slaat toe. De gemiddelde leeftijd is nu ongeveer 75 jaar en in de afgelopen twee jaar zijn er niet meer dan twaalf nieuwe mensen bijgekomen. Dat is eigenlijk te weinig."
In 2006 hoopt de Volkszang het 100-jarig bestaan te vieren. "Tegen die tijd hopen we meer jonge leden te hebben, anders houden we op te bestaan." Iedereen zou zich aan moeten melden, vindt de vice-voorzitter, want: "Zingende mensen zijn gelukkige mensen!" Lid worden? Bel Hilda Gorter, 2de secretaris van Volkszang Groningin 050 - 8533135