1965 Plaatopname

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

1965 Plaatopname

Ter gelegenheid van het vierde lustrum van onze bevrijding op 5 mei 1965 werd een speciale grammofoonplaat uitgebracht, bestemd voor kinderen van de lagere scholen in Nederland.
De plaat werd gratis aan 1100 scholen aangeboden.
De titel van de plaat:

'Zing 'ns mee van de zee'

Tekst en toelichting op de liederen werden verzorgd door Dr. de Haan.

De liederen:
- Al die willen te kapren varen -
- Daar was laatst een meisje loos -
- Hier komt Pouwel Jonas aan -
- Daarboven uit het vensterke -
- Ik voer laatst over zee -
- Hoy, Ahoy, de boots is zoek -
- Waar dat men zich al keert of wendt -

werden gezongen door :
het R.K. Eindhovens Jeugdkoor 'Die Burgh-Sangertjes, o.l.v. J. van Spaandonk;
Leerlingen van de Julianaschool en de Nassauschool te Groningen, met instrumentale begeleiding van de leerlingen van de Kweekschool met de Bijbel te groningen, o.l.v. Evert Westra;
en het Haags Kinderkoor o.l.v. Marius Borstlap.

De plaat werd gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
het Nationaal Comité Bevrijdingsdag 5 mei 1945;
het college van hoofdinspecteur van het lager onderwijs; het Prins Bernhardfonds; het cultuurfonds van de BUMA! 'De Centrale' levensverzekeringsbank N.V.; en N.V.V. Phonogram