Onze vlag

In 2017 bestaat de vereniging 111 jaar

 test

De vlag van “onze” Volkszang.

Op een bestuursvergadering in februari 1979 werd er gesproken,
dat het wel fijn zou zijn, dat er bij het 75 jarig jubileum een eigen vlag zou zijn.

Mieke Oosterhof uit Peize nam een ontwerp mee, dat haar man-Roelof- voor ons had getekend.
Op 10 november 1979 kreeg
Mieke de opdracht te proberen de vlag verder te ontwikkelen.
Samen trok het echtpaar Oosterhof naar de vlaggenfabriek in Groningen om de letters van Volkszang en van de afdelingen!gedrukt/geknipt te krijgen.
Er werd uitgerekend hoeveel blauwe stof voor de hoofdkleur ermoest zijn en voor de andere kleuren rood en geel. 

Ko Meijer bestelde de stoffen bij een marktkoopman op de zaterdagmarkt teStadskanaal. 

De afdelingen konden nu de vlaggen bestellen bij hetsecretariaat. 
Kosten voor de afdelingen 100 gulden. 
Men kreeg de
maten en een ontwerp er bij. 
En het naaiwerk gebeurde door
handige naaisters van de afdelingen. 
Het hoofdbestuur betaalde de
kosten voor de letters! Niet iedere afdeling kon zo’n vlag betalen.
Sommige oudere afdelingen hadden een eigen vlag, bijv. Apeldoornen Den Haag. 
De afdeling Eext kreeg van de Ver. voor
Volksvermaken eentje aangeboden, gemaakt door Mieke Oosterhof.
Er is in 1988 besloten, dat een afdeling zonder vlag, deze kon lenenbij een bijzondere zangavond van het hoofdbestuur.
Een keer is de vlag zonder stok gebruikt! Bij het 80-jarig bestaan,gevierd in Musis Sacrum in Arnhem. 
De stok kon n.l. niet meege-
nomen worden in de trein, want daags te voren gingen een aantalhoofdbestuursleden al naar Arnhem om de laatste puntjes op de i te zetten.
De afdeling Groningen heeft als laatste nog een vlag kunnen krijgenbij de heroprichting in 1990.

Laten we ONZE vlag in ere houden!!!

Geesje Hagenauw.