Samenzang Nieuws

                                                           In 2019 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 113 jaar

Hallo Volkszang vrienden en vriendinnen.

Ondanks dat een aantal verenigingen gehoor gaven om een stukje met een foto te sturen voor ons Samenzangblad zijn we er niet in geslaagd om het te vullen. 
Om deze redenen hebben we besloten om dit jaar geen Samenzang uit te brengen.

Op deze blogpagina vind u de leuke verslagen van diverse Verenigen die ons dit wel hebben toe gestuurd, waarvoor onze hartelijke dank.

 

Van Hoofdbestuur en redactie. Onze Volkszang bestaat 111 jaar!

Beste Volkszangers.
En weer is het gelukt.
Onze eigen uitgave van Samenzang.
Prachtig verzorgd door onze secretaris Trientje.
Deze keer had het hoofdbestuur niet veel keus uit de inzendingen die u ons stuurde. Maar 9 van de 16 afdelingen gaven gehoor aan onze oproep op de algemene jaarvergadering van 2016 om iets te vertellen over het reilen en zeilen van de eigen afdeling.
Gelukkig komen er wel nieuwtjes binnen bij de redactie en het secretariaat; maaaaaaar er kan nog veeeeeeel meer bij.
Mensen het is al zo vaak gevraagd; stuur wat nieuws of een foto!
Zonder dit nieuws komt Samenzang niet tot stand.
En natuurlijk is op onze website www.volkszang.nl elke dag plaats voor een berichtje of een foto!
Ook nu weer zou ik graag schrijven dat onze vereniging groeit en bloeit.
Jammer genoeg niet. De afdeling Amersfoort is opgeheven.
Ook het afgelopen jaar werden weer jubilarissen in het zonnetje gezet en met een bloemetje-speld-pen of oorkonde vereerd.
En we hebben met elkaar gezongen en geluisterd op de Toogdag die werd georganiseerd door afdeling Roden.
In 2017 wordt de Toogdag georganiseerd door het Hoofdbestuur en we hopen dat u met velen zult komen.

En weet, zingende mensen zijn vrolijke mensen.
Een prettig zangjaar toegewenst.
Egbert Pepping.

   


Voorzitter:
Dhr. E. Pepping         
De Trippen 30
7831 BS Nieuw-WeerdingeTel. 09 1209 2809
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat:
Mevr.  T. Deuring-Klaassens
Etten Hiddingelaan 26
9462 SL Gasselte
Tel. 0599-565161

Penningmeester:
Dhr. W.D. van Batenburg
Venkelstraat 107
7322 KV Apeldoorn
Tel. 055-3666433
Banknummer: NL50 INGB 0000 2479 25 t.n.v. Ned. Ver. v.d. Volkszang

Bestuurslid:
Mevr. A. Boekholt-Norder
Zuiderdiep 173
9521 AD Nieuw Buinen
Tel. 0599-212523 


Nieuws uit Buinerveen:

Onze afdeling kan terugzien op een goed zangjaar, waarin we ons 70 jarig jubileum mochten vieren. 
Het ledental blijft schommelen zo rond de 20 leden.
Er valt wel eens iemand af, maar er komt ook meestal nog wel weer een nieuw lid bij, zodat het ledental stabiel blijft en dat is fijn. We hebben dit jaar 10 zangavonden gehad die goed werden bezocht.
Natuurlijk zijn we naar de Toogdag in Roden geweest met een aantal dames.
Dit was een goed verzorgde dag met een leuk programma, alleen jammer dat er ’s middags weinig tijd meer overbleef voor samenzang.
Ook het kleintje Toogdag in Gieten is door ons bezocht, helaas moesten er door ziekte enkele dames op het laatste moment nog afzeggen.
Ook de ALV in Deurze in Deurze is door een afvaardiging van ons bezocht.
We mochten op 2 december 2016 ons 70 jarig jubileum vieren, onze leden hebben er voor gekozen om dat in eigen kring te vieren.

Dus hebben we met de beheerders van het Dorpshuis afgesproken om op donderdag 1 december een warm en koud buffet te serveren voor onze leden.

Dit zag er pico bello uit en we hebben met elkaar lekker gegeten en een gezellige avond gehad

 

Na afloop van het buffet werden we  verrast door een aubade van het Viersprongensemble dit was een leuk gebaar en viel erg in de smaak.
We gaan in 2017 op dezelfde voet door en hopen dat we weer een fijn zangjaar mogen hebben.
We wensen natuurlijk ook alle verenigingen een goed en gezond zangjaar in 2017.

 

Roelie Potze.

.

 

Nieuws uit Eext / Gieten:

Kleintje Toogdag 15 oktober 2016.
De bijeenkomst werd gehouden in zalencentrum Jimm’s in Gieten.
We hebben er echt naar toe geleefd, denk hierom en denk daarom, we wilden het allemaal zo goed mogelijk organiseren.
De uitnodigingen waren aan de late kant maar met de opkomst van plm. 125 personen werd dat teniet gedaan.
Er waren leden van het hoofdbestuur en leden van 10 afdelingen.
Wat niet wegneemt dat volgend jaar de uitnodigingen eerder de deur uitgaan, dit even terzijde.
Het is een heel gezellige middag geworden met zang, verhalen en gedichten.
Onze leidster Joke geblesseerd door een val met de fiets, maar wel aanwezig werd op prima wijze vervangen door Aaltje, leidster van de afdeling Kostvlies waarvoor onze hartelijke dank.
Jan Warntjes en Harte Meijer met de technici verzorgden de muziek en dat was weer goed voor elkaar.
We hebben naar hartenlust gezongen het programma was heel gevarieerd.
Het liedje Zweden was een wens van Joke en die mocht wel een beetje verwend worden.
We eindigden met het Drents Volkslied.
We hebben weer voor een traditionele verloting gezorgd. ( denk aan de onkosten ) en om half vijf sloot Annie onze voorzitter deze mooie middag af met een dankwoord voor iedereen en bloemen voor de desbetreffende personen.
Fijn dat er zoveel afdelingen naar Gieten kwamen.

Roelfie de Jonge.

Hallo allemaal en een groet uit Nieuw-Weeerdinge

We bestonden in 2016 twaalf en half jaar en hebben dit uitgebreid gevierd.
Het hoofdbestuur was aanwezig samen met Geesje en Allen Prosse van S.K.W
Als herinnering werd ons een mooi tinnen bord overhandigd door het hoofdbestuur en een roos een heerlijke kop koffie was voor rekening van S.K.W.
Ook het jaarlijks warm/koud buffet werd weer geregel door bestuur en slager Dijkstra. 
We kregen een uitnodiging voor de zangmiddag Eext. 
Jammer genoeg zij er maar 3 leden naar deze gezellige middag geweest.
We bezochten de Toogdag In Roden. (We hebben weinig gezongen het was meer een luister dag.)
We kregen een uitnodiging open huis van de vernieuwde Badde en wie heen wilde kon gewoon gaan.
Geesje is een avond bij ons geweest om ons ouderwets in de maat te laten zingen We hadden een tijdje geen zangleider maar Egbert heeft deze taak weer op zich genomen Ook vierden we dit jaar het sinterklaasfeest met cadeautjes en een echte Sinterklaas en 2 pieten Onze muzikanten werden nog even in het zonnetje gezet. 
De leuke attentie werd door ons allen aangeboden

Met vriendelijke groet Egbert

Nieuws uit Kostvlies:

50 jarig bestaan Volkszang Kostvlies.

Iedereen werd ontvangen met een glas champagne. 3 leden en wel
Aaltje van Boven – Klaasje Poelman en Aaltje Hilbrands werden gehuldigd door het hoofdbestuur omdat ze 50 jaar lid van onze vereniging waren.kostvlies 1
Ze ontvingen allemaal een oorkonde en van de vereniging een prachtig boeket bloemen.
Aaltje Hilbrands werd ook nog in het zonnetje gezet omdat ze al 50 jaar onze centjes beheerd.
Van de vereniging ontving ze een horloge met inscriptie en van het hoofdbestuur een pen met inscriptie.
Toen werd er op de deur geklopt en kwamen 2 leden van de Stichting Meester Kranenborgschool ons onverwacht bezoeken.
Mooie woorden werden er gesproken. 
Geesje Hagenauw – Aaltje Hilbrands en Trientje Deuring werden naar voren geroepen, hun werd een enveloppe met inhoud aangeboden.  Dank daarvoor. 

Toen was het nog niet mooi genoeg geweest;
Het bestuur moest naar voren komen - de leden hadden nog een verrassing voor het bestuur.
Matty Kolthof las eerst een mooi gedicht voor en daarna werd het bestuur door Aaltje van Boven en Klaasje Poelman een tinnen wandbord met inscriptie en een rode roos aangeboden als dank voor het vele werk.
De verrassing was groot en het werd heel erg gewaardeerd.
Ons Erelid Geesje Hagenauw werd ook nog een boeket bloemen aangeboden.
Na alle huldigingen en lieve woorden hebben we genoten van een heerlijk warm en koud buffet.
De avond werd afgesloten met een kop koffie / thee met een bonbon.
Een ieder ging tevreden naar huis.

Dina Wiering.

Nieuws uit Peize:

In het jaar 2016 hebben wij maar zeven keer gezongen, dat is twee keer minder dan anders.
De ijzel in januari en de feestdagen in mei waren daar aan debet.
Drie bestuursleden zijn naar de jaarvergadering met het hoofdbestuur in Deurze geweest.
Op 3 september zijn we met 10 dames naar Roden geweest waar de toogdag werd georganiseerd.

 

 

In oktober waren Egbert en Trientje van het hoofdbestuur bij ons op bezoek omdat er twee leden 12 ½ jaar lid waren van de Volkszang. De gelukkigen waren Betje Nieman en An Hartmans.


In december hebben wij kerst gevierd en zo is er zomaar weer een jaar voorbij.
Wij kunnen toch wel terug kijken op een goed zangjaar.

Anneke Bartol.

Toogdag 3 september 2016.                                                          

Zaterdag 3 september was het dan eindelijk zover. Onze Toogdag!
We begonnen de aanvang tussen 10.00 – 11.00 uur met koffie / thee en een Petit fourtje.
Daarna was het welkomstwoord aan Trijn.
Ze benoemde o.a. alle afdelingen die aanwezig waren, en wat wij zoal aan cultuur allemaal in Roden hebben.
Ook hoe onze Ot en Sien zijn ontstaan, die ook ’s morgens even aanwezig waren.
De wethouder dhr. Alssema had ook een verhaaltje en sloot af met een lied.
Nu was het de beurt aan Jopie, om met Lucas en de andere 2 accordeonisten en de slagwerker Rieks Drewes een uur samenzang te verzorgen.
Omstreeks 13.00 uur kregen we het stamppot buffet gepresenteerd.
Erg succesvol. Daarna de karnemelksepap en krentje brei. ( Bij live- muziek )
Gezellig dus!
’s Middags hadden we mensen de kans gegeven om bij het middag programma aanwezig te kunnen zijn. Ongeveer 26 personen kwamen hier op af. Helaas liep het allemaal een beetje uit, waarbij het middagprogramma iets later begon.
De Landrotten traden rond 14.25 uur op.
Na de pauze kwamen de Landrotten nog een keer, samen met de Viswieven. Jaaaaa, verrassing voor Roelof. 10 leden van onze afdeling hadden zich hiervoor ingezet. Geweldig!!!
Daarna werd weer een pauze ingelast.
Ook hierna weer een optreden van de Landrotten met de Viswieven.
We hadden hier een leuk en gezellig middag programma aan.
Als laatste had Jopie nog even de leiding voor 20 minuten samenzang.
Trijn had nog een heerlijke verrassing voor iedereen die aanwezig was.
De viskar kwam langs met een zoute haring wel of niet voorzien van uitjes.
De dag werd afgesloten door Trijn, en menig een werd nog in de bloemen gezet die ons deze dag mogelijk gemaakt hebben.
Egbert Pepping van het hoofdbestuur heeft ook nog even een dankwoord gesproken en dat het volgend jaar in Rolde is.
Voor ons was het een geweldige en geslaagde dag. Iedereen hartelijk dank!!!

Hartelijke volkszanggroeten Jantina Postema.

Nieuws uit Gasselternijveen:

Het jaar 2016 verliep zoals gewoonlijk vrij rustig op de afdeling Gasselternijveen.
Wij zijn in het vroege voorjaar weer naar de Borgerhof geweest en hebben daar gezongen met de bewoners.
Dit jaar bespeelde de activiteitenbegeleidster de accordeon.
We zongen dan ook liedjes uit de muziekmap van de Borgerhof.
Ook interessant om een keer andere liedjes te zingen.
Het was heel gezellig. In de zomer zijn we met een grote groep naar het gevangenismuseum te Veenhuizen geweest.
We kregen daar een heel interessante rondleiding.
En zagen ook de meest gruwelijke attributen.
Enkelen van de afdeling hebben hiervan ’s nachts gedroomd.
Op de terugreis hebben we onderweg nog genoten van een heerlijk ijsje omdat het bloedheet was.
Onze afdeling zong de laatste jaren zonder muzikale begeleiding maar na vele pogingen is het het bestuur gelukt om een accordeonist te vinden.
Wij worden nu muzikaal begeleid door mevrouw Roely Potze.
Oh, wat zijn we blij met haar.
Ook voor onze leidster mevrouw Aaltje Hilbrands is het nu eenvoudiger om de juiste toon te houden.
Nu kunnen we weer gezellig zingen.
Roely bedankt.

 

Onze kertzangavond was weer een topper.
Na de heerlijke, zeer goed verzorgde broodmaaltijd door de vrijwilligers van de Spil, begon om half 8 de zangavond met leuke kerstliedjes. 

 

 

Albert, de voorzitter, opende met een interessante kerstspeech.
Hij had zoals voorgaande jaren een mooi kerstverhaal en hij en Aaltje hadden nog een mooi gedicht.

Zo sloten we samen het jaar 2016 af. Op naar 2017 met mooie zangavonden.

 Albert Daanje.

Nieuws uit Gasselternijveenschemond

Verbinding maken door met elkaar te zingen – daar gaat het toch om.

Voor onze Volkszang was het een jaar waarin we als groep gelukkig niet veel kleiner zijn geworden.
We hebben er zelfs enige mannelijke zangers bijgekregen.
Ook de accordeonisten dragen veel aan het plezier van het samen zingen bij.
De keuze van het repertoire is daarbij ook belangrijk.
We kunnen allemaal een lijst met te spelen liedjes aandragen en Harte zorgt voor een goed evenwicht in het repertoire van de avond.
Diena, onze penningmeester ( en als dubbeltaak ook secretaris ) maakte deel uit van de kascommissie van de Ned. Ver. voor de Volkszang en is op de ledenvergadering van 9 april in Deurze herkozen voor dit jaar.
Ze vond het een leerzame ervaring.
Helaas is Hennie Meijer die 60 jaar zo’n rol heeft gespeeld op onze avonden op 20 juli overleden.
Mochten we vorig jaar nog een feestelijke zangavond hebben om het 60 jarig lidmaatschap van Hennie Meijer te vieren, dit jaar is ze na een val in een rolstoel beland.
Haar zoon bracht haar toch naar onze zangavonden tot haar grote vreugde, die heeft ze gelukkig nog een aantal keren kunnen meemaken.
Als we af en toe een lievelingsliedje van haar zingen denken we nog aan haar.
Voor de toogdag 2017 was gevraagd naar een liedje van het eigen dorp.
Harte Meijer heeft een tekst gemaakt bij een melodie en dat bij onsgeïntroduceerd.
Na het commentaar werd er door Harte weer aan het lied gesleuteld en gepoetst en kregen we het de volgende keer weer overhandigd.
Het is nu ca 4 minuten en we zingen het al bijna uit ons hoofd met veel plezier. Het woord – Gasselternijveenschemond – is natuurlijk niet alledaags maar het is het lied mooi verwerkt.
We zijn benieuwd naar de toogdag en welke herinneringen we daarvan weer mee naar huis nemen.
We willen als Volkszang-groep verbinding hebben met elkaar en daarom leven we met elkaar mee en maken met elkaar plezier.
Het decemberfeest is altijd sfeervol en met zorg klaargemaakt: de zaal – de tafels en de lichtjes.
Het kerstverhaal met een inhoud die je raakt elk jaar zo mooi door Diena gebracht.
Een grote tafel vol geschenken: mooi verpakte flessen wijn en door Thijs gedrukte kalenders speciaal voor de Volkszang.
Het samen zingen is dan zo mooi en we hopen het nog vele jaren te doen.

Bestuur en leden Volkszang-groep Gasselternijveenschemond.

Nieuws uit Veendam:

De afdeling Veendam heeft het afgelopen jaar 10 keer gezongen en daarnaast twee keer opgetreden in een bejaardenhuis en we zijn met 36 personen naar de toogdag in Roden geweest.
Gemiddeld waren op de zangavonden zo’n 37 aanwezig.
Het gaat goed met het ledental in Veendam.
Het afgelopen jaar mochten we weer 9 nieuwe leden verwelkomen en dat is heel fijn.
Onze afdeling bestaat per 1 januari 2017 uit 51 leden, waarvan er 35 leden 6 jaar of korter lid zijn.
We zijn zeker aan het verjongen en dat is fijn voor een vereniging als de onze.
Het is dus zeker mogelijk om een nieuwe generatie als leden binnen te halen.
Wij zijn ook trots op de leden die al jaren en jaren lid zijn en blijven van onze afdeling.
Twee van onze dames zijn het komende jaar al 47 jaar lid van de afdeling Veendam.
Met de verjonging hopen we het nog een aantal jaren vol te houden als afdeling van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang.

Henk Norder.


Jubilea 2017
35 jaar afdeling Zoetermeer 26 januari 1982
55 jaar afdeling Uithuizen    11 april     1962 
 65 jaar afdeling Leeuwarden ?              1952

Website:
Mist u nieuws van uw afdeling in dit blad?
Heeft u nieuws dat u met anderen wilt delen?
Wacht dan niet tot volgend jaar! Wacht dan niet op de volgende Samenzang
Het kan direct op onze website www.volkszang.nl bekend worden gemaakt!
Nog steeds wordt er veel te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om uw afdeling te promoten.
Stuur – mail of vertel uw nieuws aan de redactie:
E. Pepping 
De Trippen 30  
7831 BS Nieuw-Weerdinge
Tel. 0599-522240
mob. 0612092809 

Mail: eDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.