2019 Huldiging Sientje

Volkszang Gasselternijveen reikt oorkonde uit aan erelid

Woensdag 24 april jongstleden overhandigde de voorzitter Albert Daanje aan mevrouw Sientje de Vries- de Boer een oorkonde als erkenning voor 41 jaar bestuurslid bij de Volkszang Gasselternijveen.
Het bestuur en de leden benoemden haar tot erelid van de vereniging.
Daarnaast was zij ook 60 jaar lid van de vereniging.
Wegens persoonlijke omstandigheden moest zij dit jaar haar functie in het bestuur opzeggen.

Sientje was zeer verrast door haar benoeming tot erelid die uiteraard gepaard ging met de felicitaties en een bloemetje.
Na dit eerbetoon zongen de Volkszangers weer uit volle borst de prachtige Nederlandse liedjes.