2018 80 jaar Gasselternijveen

CHAMPAGNE VOOR DE VOLKSZANG GASSELTERNIJVEEN IN DE SPIL.
Vrijdagavond 23 maart j.l. kregen bij binnenkomst alle bezoekers een glas champagne aangeboden door het bestuur van de Volkszang afdeling Gasselternijveen t.g.v. het 80 jarig jubileum van de Volkszang.
Na de felicitaties aan de bestuursleden nam iedereen plaats in de gezellig aangeklede grote zaal van de Spil.

 

                                                 

 

De voorzitter, Albert Daanje, opende de feestelijke bijeenkomst en heette allen van harte welkom. 


                                              

Een speciaal woord van welkom voor de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, de heer van Dijk en drie afgevaardigden van het hoofdbestuur van de Nederlandse Volkszang n.l de dames Deuring en Boekholt en de heer Pepping. 

Zowel de burgemeester als de heer Pepping spraken nog mooie woorden richting het bestuur en de leden van de afdeling.
De burgemeester verraste de Volkszang Gasselternijveen met een cheque.
Ook door het hoofdbestuur en de zustervereniging uit Gasselternijveenschemond werd een envelop met inhoud overhandigd.

Daarna werd het lied van de volkszang gezongen: “Zingen is de lust van ’t leven”.
Na een passend gedicht van de voorzitter gaf hij het woord aan de dirigente mevrouw Aaltje Hilbrands en de muzikale begeleider Harte Meijer om met de hele zaal een zestal liedjes te zingen w.o. een canon “de gouden zonne”.

Het muzikale intermezzo werd verzorgd door het duo Wim en Miranda.
Zij zorgden voor een gezellige avond.
Bekende liedjes om uit volle borst mee te zingen.
Het geheel werd nog vergemakkelijkt doordat de teksten via een beamer werden weergegeven.
Ook ontvingen alle bezoekers en leden een mooi programmaboekje waarin ook de liedjes werden vermeld. 
Het geheel klonk goed met zo’n kleine honderd man in de zaal. In het boekje waren meerdere illustraties geschilderd door bestuurslid Ans Kok. 

 


Na drie gezellige pauzes met een hapje en een drankje bedankte aan het einde van de avond de voorzitter enkele mensen en gaf hen namens de zaal een klein paasgeschenk voor hun inzet. 


Harte werd bedankt voor zijn invaloptreden omdat onze accordeonist Roelie Potze een schouderblessure had.
De Volkszang Gasselternijveen kan terugzien op een geweldig succesvolle avond.
Elke laatste woensdagavond van de maand is er een volkszangavond in de Spil, aanvang om 20.00 uur.
Mocht u zin hebben, schroom dan niet, maar ga gewoon een keertje naar de Spil en zing mee.
We zingen liedjes die we vroeger op school geleerd hebben maar ook liedjes uit de 60er jaren zoals “Brandend zand” en “ Rockin Billy”.
De oude liedjes mogen niet verloren gaan.
Daarom is de Volkszang zo belangrijk. Wij zetten ons voor 100% in voor het Nederlandse lied.

Doet u mee?
De voorzitter, Albert F. Daanje.