2016 okt huldiging

 

TWEE  TROUWE  LEDEN  GEHULDIGD  BIJ AFD. PEIZE.

Tijdens een gezellige zangavond waar ook 2 leden van het hoofdbestuur aanwezig

waren werden 2 trouwe leden in het zonnetje gezet.

Tot de pauze werden er o.l.v. mevr. Kip en met begeleiding van mevr. Hoving leuke

liedjes gezongen.

Na de koffie werden de jubilarissen mevr. Nieman en mevr. Hartmans door

dhr. Pepping niets vermoedend van hun plaats gehaald en ontvingen ze uit handen van

mevr. Deuring een fraaie oorkonde vanwege hun 12 ½ jarig jubileum.

Ze waren dan ook blij verrast en bedankten het hoofdbestuur er hartelijk voor.

Na de huldiging werd er nog weer gezellig gezongen.

 

 

 


Een groot compliment voor de pianiste.

 

 

 


Gehuldigd door mevr Deuring en dhr Pepping van het Hoofdbestuur.