2008 40 jaar bij de volkszang

40 jaar bij de Volkszang

Op 15 mei 2008 werden in Eext de dames G. Haan-Hilbrands en R. Weyer-Stenveld
gehuldigd omdat zij (meer dan) 40 jaar onafgebroken lid zijn van de Volkszang !
Gerrit Bathoorn, overhandigde de dames namens het hoofdbestuur de oorkonde
en speldde hen de toegekende versierselen op.

Mevrouw T. Nijhof-Huisman, ook 40 jaar trouw lid, kon deze avond niet aanwezig zijn.
Haar zal op een later tijdstip de oorkonde worden overhandigd.