2007 Volkszang in Delft

In 2017 bestaat de vereniging 111 jaar

Al is er in Delft geen afdeling ...
gezongen wordt er wel degelijk !

Enkele krantenknipsels van het evenement