2007 Volkszang in Delft

                                                           In 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 112 jaar

Al is er in Delft geen afdeling ...
gezongen wordt er wel degelijk !

Enkele krantenknipsels van het evenement