2007 In memoriam Ko Meijer

In memoriam Ko Meijer

2007  Overleden : de man die vele jaren lang zong, bestuurde en in hoofdbestuur zuinig op de penningen paste:
Ko we missen je!

Op deze foto spreekt hij zijn dankwoord uit bij zijn afscheid tijdens de toogdag in Dalfen.
Wat was hij trots op zijn welverdiende erelidmaatschap.