1977 Roden

1977 Toogdag in Roden 

De bewaarde krantenknipsels